Yaygın Anksiyete (Kaygı-Bunaltı) Bozukluğu

Yaygın Anksiyete  Bozukluğu nedir? 

En az 6 ay süreyle hemen her gün ortaya çıkan , bir çok olay ya da etkinlikle ilgili aşırı endişelilik ve kaygı halinin ön planda olduğu bir bozukluktur. Kişide kötü bir şey olacağına ilişkin sürekli endişe vardır ve kişi endişesini kontrol etmekte zorlanır. Yoğun endişe hali bir yandan  kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilerken,  diğer taraftan mesleki ve sosyal işlevseliğini bozar.

Yaygın Anksiyete (bunaltı) Bozukluğu belirtileri nelerdir?

  • Huzursuzluk, aşırı heyecan, endişe duyma
  • Kolay yorulma
  • Dikkati toplamada güçlük, konsantrasyon sorunları
  • Aşırı irkilme tepkileri
  • Gevşeyememe
  •  Uyku bozuklukları

Yaygın  Anksiyete (bunaltı) Bozukluğu’na ayrıca depresyon belirtileri de (moral bozukluğu, ilgi ve istek kaybı, karamsarlık vb.) sıklıkla eşlik eder.

Yaygın Anksiyete (bunaltı) Bozukluğu sıklığı nedir?

Yaygın  Anksiyete (bunaltı) Bozukluğunun  yaşam boyu görülme sıklığı % 1,5-2 civarındadır.  Kadınlarda daha yaygın olduğuna ilişkin veriler vardır.

Yaygın  Anksiyete (bunaltı) Bozukluğunun  neden olabileceği sorunlar nelerdir?

Kişinin yaşam kalitesi ileri derecede  bozulur; sürekli endişe ve gerginlik  hem bedensel hem zihinsel tükenmişliğe yol açabilir ve işlevselliği engeller. Sağlık hizmetlerinin gereksiz ve aşırı kullanımı, mesleki ve sosyal işlevsellikte bozulma, alkol ve yatıştırıcı ilaçların kötüye kullanılması /bağımlılığı gibi sorunlar  sık görülür.

Yaygın  Anksiyete (bunaltı) Bozukluğu   tedavisinde neler yapılır?

Yaygın  Anksiyete (bunaltı) Bozukluğu  hem ilaç tedavisi hem de psikoterapi ile   tedavi edilen  bir hastalıktır. İlaçlarla serotonin seviyelerinin düzenlemesine yönelik  etki yaparak  hem endişenin hem de depresif belirtilerin  düzelmesi sağlanırken ; davranışçı psikoterapi ile  aşırı endişelik   haliyle başa çıkmanın  öğrenilmesi   hedeflenir.

Tedavinin sonuçları nasıldır?

İlaç ve davranışçı psikoterapilerin birlikte kullanıldığı etkin tedavilerle  Yaygın  Anksiyete (bunaltı) Bozukluğunun tam olarak düzelmesi hedeflenir. Tedavi sonuçları olumludur.