Terapiler

  • Terapi ne demektir?

psikoterapi geniş anlamıyla konuşma ve ilişki kurma yoluyla düşünce, duygu ve davranışları değiştirerek iyileşme sağlayan tekniklerdir.

  • Ne tür terapiler vardır?

En yaygın kullanılan psikoterapi yöntemleri psikodinamik terapiler ve bilişsel-davranışçı terapilerdir.

  • Davranış terapisi nedir?

Koşullanma ve öğrenme süreçleri ilkelerini temel alan bir yöntemdir. Kaçınma davranışlarının belirlenmesi, aşamalı üzerine gitme tekniği, yeni ve daha uyumlu davranış ve sosyal beceri kalıplarının kazandırılması gibi tekniklere dayanır. Özellikle fobilerde, kaygı bozukluklarında (panik bozukluğu, saplantı-zorlantı bozukluğu gibi), bağımlılık ve dürtü kontrol problemlerinde temel yaklaşım yöntemidir.

  • Bilişsel terapi nedir?

A. Beck’in 1960′larda temelini attığı bu yaklaşıma göre insanın duygusal tepkileri karşılaştığın olayları algılama ve yorumlama biçimine bağlıdır. Bu nedenle olayların ne olduğundan çok bizim onu nasıl algıladığımız ve yorumladığımız önem kazanmaktadır. Kişinin kendisine, çevresine ve geleceğe bakışı duygularının da temelini oluşturur. Bu algılama biçimlerine bilişsel yapı ya da “şema” denir. Bilişsel terapide amaç işlevsel olmayan ve kişide olumsuz duygudurumlara yol açan bilişsel yapıların saptanması ve düzeltilmesi yoluyla iyileşmenin sağlanmasıdır.

  • Bilişsel-davranışçı terapi nedir?

Adından da anlaşılacağı gibi hem davranışçı hem de bilişsel tekniklerin bir arada kulanıldığı bir psikoterapi yöntemidir. Günümüzde çoğu psikiyatrik hastalıkta temel tedavi  yaklaşımı ya tek başına ya da ilaç tedavisi ile birlikte bilişsel-davranışçı tedavinin kullanılması şeklindedir.

  • Bilişsel-davranışçı terapilerin avantajları nelerdir?

Sorunların net olarak belirlenmesi, danışanla işbirliği içinde tedavi hedefinin ve aşamalarının belirlenmesi, iyileşmenin ölçülebilir olması ve daha kısa süre iyileşmenin sağlanması, danışanın öğrendiği başa çıkma mekanizmaları nedeniyle ileride oluşabilecek benzer sorunlara karşı da donanımlı hale gele gelmesi bu yöntemin en temel avantajlarıdır.