Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlığı  bedensel ve ruhsal olarak iyilik hali olarak tanımlar. Ancak çoğu kere önyargıların da etkisiyle ruhsal sorunları görmezden geliriz veya  çözüm aramayı erteleriz.

Ercan_Ozmen_OfisPsikiyatrik sorunlar  bedensel hastalıklar gibi tedavi, edilebilir sağlık sorunlarıdır

Psikiyatrik sorunlar her toplumda sık görülen önemli sağlık problemleridir.

Başta depresyon, fobiler, kaygı bozuklukları (panik bozukluğu vb.) olmak üzere psikiyatrik bozukluklar önemli derecede yeti yitimine yol açarlar. Yaşam kalitesi, mesleki ve sosyal etkinlikler olumsuz etkilenir.

Psikiyatrik sorunlar kendiliğinden nadiren düzelir; çoğunlukla kronikleşir ve kişinin hayatını ileri derecede olumsuz etkiler

Psikiyatrik sorunların çoğu (şizofreni gibi psikotik bozukluklar hariç) tamamen düzelen hastalıklardır.

Tedavide ilaçlar, psikoterapi teknikleri tek başlarına ya da bir arada uygulanır.

Psikiyatrik hastalıkların tedavilerinde yaygın olarak kullanılan ilaçlar bağımlılık yapmaz, çoğunlukla günlük hayatı olumsuz etkileyebilecek yan etkileri yoktur.